Avrupa'da Yeni Tehlike Sınıflandırması (CLP)

CLP, Avrupa Birliği'nin Sınıflandırma, Etiketleme ve Paketleme (Classification, Labeling and Packaging) sistemini Birleşmiş Milletler'in Global Uyumlu Sistemi'ne (GHS) uyumlandıran bir Avrupa Birliği düzenlemesidir.

1 Haziran 2015 tarihine kadar Avrupa'da satılan bütün kimyasal maddelerin bu düzenlemeye göre yeniden sınıflandırılması ve etiketlenmesi gerekmektedir. Henkel Adhesive Technologies, Avrupa'da satılan bütün ürünlerin CLP şartlarına zamanında uyumunu sağlayacaktır.


Değişecek olanlar: Şunların üzerinde bir etkisi yoktur:
  • Ham maddelerin yeni sınıflandırması dolayısıyla Henkel ürünleri için Güvenlik Veri Sayfaları (SDS)
  • Henkel ürünlerinin etiket içeriği
  • Henkel ürünlerinin dış paketlemesi
  • Ürün bileşimi ve kimyasal formülasyon
  • Tüm onaylar ve sertifikalar


CLP altında neler vardır?


Piktogramlar

CLP düzenlemesi yeni tehlike piktogramlarına sahiptir. Elmas şekilli piktogram, tehlikeli bir maddenin kullanımıyla ilgili tehlikenin doğasını ifade eder.

 
Tehlike ifadeleri

Bunlar, tehlikeli bir maddenin tehlikesinin doğasını, gerektiği yerde tehlikenin derecesini de içerecek şekilde tanımlayan ve bir tehlike sınıfı ve kategorisine ait olan ifadelerdir.

 

Sinyal kelimesi

Ürünün potansiyel bir tehlikesi konusunda okuyucuyu uyarmak için tehlikelerin göreli ciddiyet seviyesini gösterir: Daha ciddi tehlikeler için “Tehlike” ve daha az ciddi tehlikeler için "Uyarı”.

 
Önlemsel ifadeler

Ürünün güvenli kullanım yollarını ve ürüne kaza eseri maruz kaldığınız takdirde ne tür tedbirler almanız gerektiğini açıklar.

 


Henkel'de CLP düzenlemesinin uygulanması konusunda daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki sunumumuzu indirin veya Henkel satış veya müşteri hizmetleri temsilcisiyle bağlantı kurun.

Yüklemeler

Avrupa'da Yeni Tehlike Sınıflandırması (CLP)
Kimyasal Ürünlerin Yeni Tehlike Sınıflandırması

CLP düzenlemesi hakkında detaylı bilgi almak için lütfen Avrupa Kimyasal Maddeler Ajansı (ECHA) web sitesini ziyaret edin: www.echa.europa.eu/web/guest/regulations/clp/